Z Zaborowem łączą mnie więzi rodzinne i przyjaźnie. Czuję się tam prawie tak samo u siebie jak i w Woli Przemykowskiej. Przy całym wolskim "patriotyzmie" przyznać trzeba, że Zaborów jest bogatszy w kulturę ludową i tradycje. Niezatarte znamię znamię pozostawił na tej wsi zaborowianin Jędrzej Cierniak (1886–1942), działacz oświatowy, pedagog, organizator amatorskich teatrów ludowych, a od 1927 wizytator ministerialny oświaty pozaszkolnej. Aresztowany przez hitlerowców i rozstrzelany w masowej egzekucji w Palmirach. Piękne świadectwo tej wsi wystawiła też p. Maria Orlicka, która jako dziecko została wraz z rodziną wysiedlona przez hitlerowców i  spędziła w Zaborowie całą II wojnę światową.

A oto kilka linków związanych z Zaborowem:

Ogólne informacje ze strony  Gminy Szczurowa

Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Szkoła Podstawowa

Zakład Betoniarsko-Kamieniarski Władysława Wojnickiego