Wjazd do Woli Przemykowskiej od strony Woli Rogowskiej

Cmentarz

Kościół

Szkoła

Dom Ludowy

Figurka Serca Jezusowego przed remizą na Zamłyniu

Dom sąsiadów tuż przed moim domem rodzinnym

Moja mama sprzątająca po powodzi. Na ścianie widoczna linia wody