Wjazd do Woli Przemykowskiej od strony Woli Rogowskiej

Cmentarz

Kościół

Dom Ludowy

Figurka Serca Jezusowego przed remizą na Zamłyniu

Szkoła

Mój dom rodziny po prawej stronie, a obok dom sąsiadów Nasze psy Miniu i Mopsik wywożone z zalanego domu Moja mama sprzątająca po powodzi. Na ścianie widoczna linia wody