Bibliografia z lat 1999-2007

 

Książki:

       

 

Niektóre artykuły dostępne w internecie:

Die Kirche als Gemeinschaft bei Ignatius von Antiochien.

Wkład jezuitów polskich w studia nad Ojcami Kościoła

Inicjacja w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego

Czy odpusty są potrzebne?

Czym jest modlitwa chrześcijańska?

Dopełnianie w swym ciele udręk Chrystusa

Eucharystia z perspektywy ignacjańskiej

Kobieta i jej rola w historii zbawienia według Klemensa Aleksandryjskiego

Modlitwa patrystyczna